Klaproos

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Klaproos
Klaproos, bron: Ad Meskens, Wikimedia

Klaproos (Papáver)

Plantengeslacht behorend tot de familie der papaverachtigen. In Zeeland komen drie soorten in het wild voor.

Gewone klaproos (Papaver rhoeas)

Het meest algemeen is de gewone klaproos (Papaver rhoeas). Deze soort is zeer algemeen op braakliggende grond en als akkeronkruid.

Kleine klaproos (Papaver dúbium)

De kleine klaproos lijkt sterk op de gewone klaproos, maar heeft een wat langwerpiger vruchtbeginsel. De kleine klaproos is in Zeeland minder algemeen dan de eerste soort. Men eindt haar slechts hier en daar als onkruid op lichte kleigrond.

Ruige klaproos (Papaver argemóne)

De derde soort, de ruige klaproos is in Zeeland uitgesproken zeldzaam. Men vindt haar op slechts enkele plaatsen, bijvoorbeeld op zandige enigszins ruderale dijken in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen.

Maanzaad (Papaver somníferum)

Behalve bovengenoemde soorten komt ook de slaapbol of het maanzaad (Papaver somníferum) nog voor. Deze plant wordt in Zeeland veel geteeld voor het zaad. Zij verwildert regelmatig.

  • Dialect: Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland: kankerblomme; Zeeuws-Vlaanderen: kolleblomme; Walcheren, Tholen: korenroos; Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland: rozewied; Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland, Tholen, Walcheren, Schouwen-Duiveland: rooze.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven: A.M.M. van Haperen