Karel Frederik Vaas/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

(Arnhem 29 okt. 1911 - Yerseke 27 april 1980). Studeerde biologie te Leiden, promoveerde op het proefschrift 'Studies on Baccíllus megathérium de Bary’. Na een korte periode als leraar te Wassenaar werd hij visserijconsulent aan het Ministerie van Landbouw en Visserij te Buitenzorg (thans Bogor) op Java en na een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog en een periode van gevangenschap in Birma hoofd van het laboratorium voor Binnenlandse visserij te Bogor. In 1958 werd hij directeur van het Delta-Instituut te Yerseke. Na zijn pensionering op 1 november 1976 bleef hij nog tot februari 1978 als adviseur aan dit instituut verbonden.