Kamille

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kamille
Stinkende kamille, foto: Awie de Zwart, bron:ZB Tijdschriftenbank Zeeland, t'Duumpje 40/3 (2014) 7.

Kamille (Matricária)

Groep planten behorend tot de familie der composietenachtigen met fijn verdeelde bladeren en samengestelde bloeiwijze met gele buisbloemen ("hartje") en al dan niet met witte straalbloemen. Drie soorten komen in Zeeland algemeen voor, vooral als akkeronkruid.

Echte kamille (Matricária recutita)

Het meest algemeen is de echte kamille, die wordt gekenmerkt door een holle, kegelvormige bloembodem. Deze plant is in geheel Zeeland zeer algemeen als akkeronkruid en op kale plekken in wegbermen en dergelijke.

Reukloze kamille (Matricária maritima)

Een tweede soort is de reukloze kamille. Deze heeft grotere bloeiwijzen dan de vorige en een plattere gevulde bloembodem. Ook deze soort komt overal in Zeeland als onkruid voor. Een speciale ander soort van deze plant (Matricária muritima ssp. marítima) wordt plaatselijk gevonden langs zeedijken en op de drooggevallen platen in de Grevelingen. Deze onder soort is zeldzaam in Nederland.

Schijfkamille (Matricária matricarioídes)

Een derde, duidelijk afwijkende, soort is de schijfkamille. Bij deze soort ontbreken de witte straalbloemen en zijn alleen de geelgroene straalbloemen aanwezig. De schijfkamille komt oorspronkelijk uit Noord-Oost Azië en heeft zich pas betrekkelijk recent in onze streken gevestigd. Thans is deze soort in geheel Zeeland zeer algemeen. Men vindt haar vooral op periodiek vochtige open plaatsen langs wegen, in graslanden en op akkers.

Stinkende kamille (Anthemis cótula)

Een enigszins op de echte kamille gelijkende zeldzame soort is nog de stinkende kamille. Deze soort heeft echter stroschubben in de bloeiwijze. Zij komt echter slechts op enkele plaatsen voor.

Roomse kamille (Anthemis nóbilis)

De roomse kamille wordt soms gekweekt als tuinplant. Dialect: Zeeuws-Vlaanderen: hondsdeel, hondsdulle; Tholen: onsdiel; Walcheren: oengsdeel, kwaoioogenblommen).

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven: A.M.M. van Haperen