Kamgras

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kamgras (Cynosúrus cristátus)

Kamgras (cynosúrus Cristátus)

Vrij fijn gras met naar één zijde gekeerde, aarvormige bloeipluim. Goed weidegras met hoge voedingswaarde. Algemeen in niet te vochtige, voedselrijke graslanden. Optimaal hij extensieve beweiding. Weinig in hooilanden, wegbermen en op onbegraasde dijken. Ontbreekt in grote delen van Walcheren.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven door A.M.M. van Haperen