Josias van Houten

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Josias van Houten
Josias van Houten.jpg
Affiche over cultuurhistorische lezing over Josias van Houten en de gereformeerde biecht in de Gasthuiskerk, 2007. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 21969
Geboren 1582 Sluis
Overleden januari 1623 Zierikzee
Beroep Predikant
VIAF Josias van Houten

Biografie

Predikant. Onder de mensen van de Nadere Reformatie in Zeeland nam Van Houten een duidelijke plaats in en zijn invloed bleef niet beperkt tot dit gewest. Na zijn studie te Leiden werd hij in 1606 predikant te Renesse. In 1621 werd hij te Zierikzee beroepen. Van Houten is bekend geworden door zijn boek 'Korten wegh ofte catechismus', waarin hij aandringt op onderzoek van het geweten en aanspoort de zonden voor God op te biechten. Het boekje bevat ook een register van zonden tegen Gods wet. Voetius (Coccejanen en Voetianen) bezorgde een nieuwe druk onder de titel 'Biegt boecxken der Christenen enz', waarbij het oorspronkelijke boek van Van Houten werd uitgebreid. Koelman gaf het bij heruitgave de titel 'Spiegel der Wet, aan de gewetens voorgehouden enz.' (1689). Zelfs in 1768 werd het opnieuw uitgegeven onder de titel `De boetvaardige Christen, in zijnen eenzamen binnenkamer enz.'. Uit de vele herdrukken blijkt wel dat dit boekje aansloeg. Van zijn hand is ook 'Salomo, Vermaninghe aen die Christenen, die uyt eenen eenvoudigen IJver zich aen de sijde vande genaemde Remonstranten houden enz.'. Van Houten was overtuigd contra-remonstrant, maar toch zocht hij contact met de remonstranten. Ook dit boekje, dat in 1620 uitkwam, beleefde verscheidene herdrukken, waaruit weer blijkt dat Van Houten een theoloog van meer dan gewone betekenis is geweest. Hij streed tegen leerheiligheid. Eveneens in 1620 kwam uit 'De Christelycke Landman', welk boek, volgens Meertens, niet bewaard is gebleven.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

S.J.M. Hulsbergen

Literatuur

  • Meertens, Letterkundig leven.
  • Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.
  • Van der Aa, Biographisch woordenboek.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Krull, Koelman.