Joseph Ledel

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Joseph Ledel
J Ledel.jpg
Oostburg kent het Ledelplein en het Ledeltheater (rechts). Prentbriefkaart. Vervaardiger: Geschenkenhuis Fierens. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 16243
Geboren 3 januari 1779 ‘s-Gravenhage
Overleden 17 juni 1835 Oostburg
Beroep Militair
VIAF Joseph Ledel

Militair. Trad op jeugdige leeftijd in de krijgsdienst en nam deel aan veldtochten in Brabant, Duitsland en Noord-Holland, bij welke laatste gelegenheid hij door de Engelsen krijgsgevangen werd gemaakt. In 1802 diende hij als eerste luitenant in Suriname, waar hij tot de invalder Engelsen in 1804 verbleef. In 1807 en 1808 vocht hij in Pruisen en Polen, in 1812 nam hij deel aan de veldtocht naar Rusland, waar hij bij de Berezina wederom in krijgsgevangenschap geraakte. In 1814 keerde hij naar de Nederlanden terug en werd te werk gesteld op het departement van oorlog. Van 1826-1830 diende hij als luitenant-kolonel op Java in de oorlog tegen Dipo Negoro; ernstig ziek repatrieerde hij in maart 1830 en werd vervolgens in oktober belast met de verdediging van het Vierde District van Zeeland: Staats-Vlaanderen, welk gebied de Belgen verzuimd hadden direct in te nemen. Op 31 oktober werd hun bij Oostburg een nederlaag toegebracht.

In november richtte Ledel zich rechtstreeks tot de koning, omdat zijn directe superieuren en in het bijzonder de provinciale commandant verzuimden het onder hem ressorterende gebied met manschappen en materiaal te versterken. Zijn klacht werd gehonoreerd. Vanuit Breskens wist hij, ondanks de numerieke meerderheid van zijn tegenstander, Gregoire, het door zijn troepen gecontroleerde gebied naar het zuiden uit te breiden en te consolideren door met inundatie te dreigen, reden waarom zijn beleid door de betrokken bevolking ernstig werd bekritiseerd. Op 17 november 1830, het begin van de door de Londense Conferentie voorgeschreven wapenstilstand, had hij echter een kleine bezetting te Aardenburg. Op 17 januari 1830 veroverde hij de Kapitale Dam en tijdens de Tiendaagse Veldtocht (augustus 1831) de Clarapolder, waardoor de gehele waterbeheersing van de Passegeule en daarmee Zeeuws-Vlaanderen in Hollandse handen kwam.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman, gecontroleerd door de redactie, 2012.

Literatuur

  • Van der Aa, Biographisch woordenboek.
  • H.A. Callenfels, Het gebeurde tijdens den tiendaagschen veldtocht.
  • De Hullu, De Belgische aanvallen.
  • Pabbruwe, Kolonel J. Ledel.
  • Van Amerongen, Ledel.