Joost Berman/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Ouwerkerk 9 jan. 1793 - Zierikzee 8 maart 1855). Advocaat en auteur. Studeerde rechten te Leiden, werd advocaat en later griffier bij de arrondissementsrechtbank te Zierikzee, was redacteur van de Zeeuwsche Volksalmanak, schreef een aantal (meest gelegenheids)gedichten, vooral n.a.v. de Belgische opstand van 1830. Verder o.a. Iets bij gelegenheid der viering van het één-jarig bestaan van de Vlissingse afdeling der Maatschappij tot nut van 't Algemeen (1819); Feestrede... bij gelegenheid der viering van het derde halve eeuwfeest, ter gedachtenis der verlossing van de stad Zierikzee en eilanden uit de Spaansche dwingelandij (1827) en Geschiedkundige beschrijving der... St. Lievens Monster of Groote kerk te Zierikzee. Zorgvolle huiselijke omstandigheden hebben op zijn laatste levensjaren een schaduw geworpen.