Joost Adriaanse

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Joost Adriaanse
Joost Adriaanse.jpg
Museum de Bevelanden, rechts het zgn. Manhuis met Manhuispoortje. Joost Adriaanse was onder andere voorzitter van dit museum. Foto: J. Wolterbeek, ca. 1980. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 119948
Geboren ca. 1947
Beroep Raadsgriffier, wethouder, amateurhistoricus en schrijver

Achtergrond

Na zijn middelbare schoolopleiding kwam Joost Adriaanse terecht bij de gemeente Goes. Vanaf 1984 was hij chef van de Goese afdeling welzijn. Later was hij ook nog een poosje secretaris van het managementteam. Hij was tevens Statenlid voor de SGP. Van 2002 tot 2006 was Adriaanse raadsgriffier van de gemeente Goes. Omdat niemand anders zich kandidaat wilde stellen werd Adriaanse vanaf 2006 wethouder in Goes voor de SGP/CU. Hij bleef slechts één termijn aan als wethouder. Na de verkiezingen van 2010 verdween de SGP/CU-fractie uit het college en verloor Adriaanse zijn wethouderszetel.

Amateurhistoricus

Joost Adriaanse werd bij een groter publiek vooral bekend als amateurhistoricus toen hij tussen 1993 en 1995 twee kronieken over de geschiedenis van Arnemuiden uitbracht. De link met Arnemuiden verliep via zijn moeder, die Arnemuidse van geboorte was. Als inwoner van Goes was Joost Adriaanse ook sterk betrokken bij de geschiedenis van zijn woonplaats. Zo verrichtte hij jarenlang onderzoek in de collectie van het Gemeentearchief van Goes naar het Goes van de 18e eeuw. Dit mondde later uit in een aparte website met historische informatie. Deze website is een coproductie van het Gemeentearchief Goes en de stichting Musea De Bevelanden. Ook was Adriaanse gids en gaf hij regelmatig lezingen in het Bevelandse museum.

Overige vervulde bestuursfuncties

  • voorzitter Historisch Museum De Bevelanden
  • voorzitter Stichting De Arne, Arnemuiden
  • voorzitter Stichting Het Werkend Trekpaard

Prijzen/eretekens

  • Goessche Diep Fondsprijs (2012) voor zijn historisch onderzoek en het toegankelijk maken van de geschiedenis van Zeeland.

Bibliografie

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2022

Noten