Johannes van Simonsbergen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Johannes van Simonsbergen
300px
tekst
Geboren Tholen?
Beroep Onderwijzer en voozanger, lexicograaf
VIAF Johannes van Simonsbergen

Onderwijzer. Werd op 8 november 1748 benoemd tot schoolmeester en voorzanger te Oud Vossemeer: als zodanig was hij daar wellicht tot 1762 werkzaam, omdat in dat jaar een opvolger werd benoemd. Als lexicograaf heeft hij bij Hendrik Trap te Leiden doen drukken: Noodig taalonderrigt. dienende tot begrip van eenige grondregelen der Nederlandsche spraakkonst. Nevens eerre lijst van zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstig met de regelen getrokken uit de Nederduitsche overzetting des Bijbels; Klein Nederlandsch woordenboek. noodig tot de spelkonst; waarin de woorden naar den rechten klank van onzen Nederlandsche tongslag op eerre korte en zoetvloeiende wijze zijn gesteld: zeer nuttig tot onderwijs van de jeugd.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur