Johannes van Heyst

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Johannes van Heyst
Geboren ca. 1901 Zierikzee
Overleden 1662 Brouwershaven
Beroep Predikant
VIAF Johannes van Heyst

Biografie

Predikant. Studeerde zowel theologie als geneeskunde. Op 23 februari 1622 door de classis van Schouwen proponent verklaard, werd hij, nog niet tot predikant bevoegd, door toedoen van Cornelis Liens naar St.-Maartensdijk beroepen (juni 1624), waarop de classis de beroeping ongedaan maakte. Eerst op 6 april 1625 werd hij naar Bruinisse beroepen en op 16 april door Godefridus Udemans als predikant bevestigd. Als eerste tweede predikant werd hij op 13 juni 1630 naar Brouwershaven beroepen. In 1640 was hij enige tijd legerpredikant. Hij heeft, voornamelijk tegen een eventuele vrede met Spanje, geschreven: ‘Ontdeckinghe van den raet Achitofels, uytgegeven onder den onsalighen en vermomden tijtel van Rijpen raet ende salighe resolutie etc. door den vaderland recht-liefhebbende patriott I.v.H.’ (Zierikzee 1636); ‘Opwekkende of hemelsche basuyne aen den slaepzuchtigen Nederlander over de vijf eerste veersen van het 2e capittel Judicum’ (Zierikzee 1636); ‘Voorloper der uytstortinghe van de sevende phiole der toornicheden Gods over Matth. XXIV vs. 4-8 op occasie van de aardbeweginghe geschied 4 april 1640’ (Middelburg 1640) en ‘Heerschende hemel of spiegel der voorzichtigheid Gods, bij occasie van alle ongevallen en droeve ellenden dezer tijd, zijnde een verhaal over Jes. 45, 7’ (Amsterdam 1655).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Van der Baan, Hervormde gemeente Bruinisse.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Algemeen Nederlandsch Familieklad, 1892, dl. 9, 207; 1895, dl. 12, 180.
  • N.N.B.W. I.