Johannes de Hullu

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Johannes de Hullu
J de Hullu (2).jpg
In het leven van Johannes de Hullu speelde zijn geboorteplaats Cadzand altijd een belangrijke rol. Foto: ca. 1880. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 18724.
Geboren 12 december 1864 Cadzand
Overleden 20 november 1940 Cadzand
Beroep Archivaris
VIAF Johannes de Hullu

Biografie

Archivaris. Werd in Groede opgeleid voor het gymnasium, dat hij van 1878 tot 1884 in Middelburg bezocht. Studeerde vervolgens Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden en promoveerde in 1892 op het proefschrift 'Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsch schisma'. Omdat al spoedig bleek, dat De Hullu weinig geschikt was voor het onderwijs, zocht hij zijn toekomst in het archiefwezen. In 1893 werd hij archivaris van Deventer, in 1899 volgde zijn benoeming tot chartermeester aan het Rijksarchief in Utrecht. Maar de vier jaar in Utrecht werden, door het verschil in karakter tussen De Hullu en mr. S. Muller, de rijksarchivaris, de moeilijkste periode uit zijn loopbaan. Het vertrek naar Den Haag, waar hij in 1903 werd aangesteld als archivaris van het Algeen Rijksarchief, was een uitkomst. In deze periode heeft De Hullu zich vooral bezig gehouden met de inventarisatie en het beheer van de archieven van de Oost-Indische Compagnie, de Admiraliteiten, West-Indië en de koloniale bibliotheek. Ook schreef hij bijdragen in de Indische en Westindische Gids en publiceerde hij een groot aantal historische opstellen, vooral over het leven aan boord van de schepen van de VOC en over de kerk- en waterstaatsgeschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen. Toen De Hullu in 1924 door bezuinigingen van de overheid gedwongen werd om zijn ambt als archivaris neer te leggen, maakte hij van de gelegenheid gebruik om zich weer in Zeeland te vestigen. Hij woonde korte tijd in Middelburg (wat hem teleurstelde), later definitief in Cadzand. In deze periode schreef hij, naast talrijke artikelen voor het Archief van het Zeeuwsch Genootschap, een reeks studies over het boerenleven en de boerderijen in Zeeuws-Vlaanderen. Voor een aantal studies over de Hugenoten werd hem door The Huguenot Society in Londen het erelidmaatschap aangeboden.

Voor zijn werken: zie bibliografie.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

F. van Noordwijk, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Meilink, De Hullu. 141-147.