Johannes (Jan Seeuws) Seu

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Johannes (Jan Seeuws) Seu
Overleden 7 januari 1613
Beroep Predikant
VIAF Johannes (Jan Seeuws) Seu

Biografie

Gereformeerd predikant: waarschijnlijk een van de zeer weinigen in dit beroep die van Zeeuwse afkomst was: de naam Seeuws kan daar op duiden. Het is ook mogelijk dat hij uit Vlaanderen kwam. In ieder geval is hij terwille van zijn geloof uitgeweken naar de Rijn-Palts, waar hij in 1567 schoolmeester was in een vluchtelingengemeente en aldaar later ook met het ambt van ouderling werd bekleed. Theologisch moet Seu enigszins geschoold zijn geweest. Daartoe aangemoedigd door de classis, heeft hij zich in 1574 als predikant te Meurs laten beroepen, terwijl hij het jaar daarop als zodanig naar Frankfort terugging. In 1576 werd Seu naar Middelburg geroepen, waar hij een van de zeer invloedrijke leden van de kerkenraad werd. In 1578 werd hij tijdelijk uitgeleend aan de gemeente van Brugge.

Uit zijn 'Corte beschrvving van het ambt der overheid' blijkt hoezeer Seu overtuigd was dat kerk en overheid moesten samenwerken om tot een rechte hervorming van het volksleven te komen. Hij keerde zich fel tegen dansen, duinrijden, St.-Maartensvuren enzovoorts. Seu schreef tegen de doopsgezinden en martinisten (luthersen). We kunnen hem zien als een van de voorlopers van de latere nadere reformatie. Seu heeft mede gestalte gegeven aan de vorming van de gemeente Middelburg en de classis Walcheren. Dat hem dit streven niet door iedereen in dank werd afgenomen, blijkt uit het pamflet 'Ratelwachts ende Torenwachters waerschouwinghe voor de poppen ende heymelicke vuyren geleyt van Johannes Seu'.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

S.J.M. Hulsbergen

Literatuur