Johannes (Jan) van Strijen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Johannes (Jan) van Strijen
J van Strijen.jpg
Johannes (Jan) van Strijen was onder andere deken van de St.-Lievensmonsterkerk te Zierikzee. Foto: Sint Lievensmonstertoren, de Sint Lievensmonsterkerk is in 1832 afgebrand; gezien vanuit de Karnemelksvaart, ca. 1925. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 42134.
Overleden 9 juli 1594 Leuven
Beroep Tweede bisschop van Middelburg
VIAF [1]

Biografie

Tweede bisschop van Middelburg. Vermoedelijk een Zeeuw van geboorte. Stond bekend als een geleerd man, maar over zijn karakter waren zijn tijdgenoten minder te spreken. Hij heeft heel wat kerkelijke prebenden naar zich toe weten te halen. In 1556 werd hij deken van het kapittel van de O.L.V. kerk te Veere en daardoor pastoor van deze parochie, maar hij zag tevens kans pastoor van Koudekerke (W.) te worden, zodat hij ook nog de inkomsten uit deze parochie kreeg. Een huurling (zoals de vervangende pastoor of kapelaan in die tijd genoemd werd) deed echter, zonder betaling te ontvangen, het werk, met goedvinden van Maximiliaan van Bourgondië.

Nicolaas de Castro haalde op 30 mei 1564 Van Strijen naar Middelburg, als groot-vicaris van het bisdom. Van Strijen liet zich toen tevens tot deken van de St.-Lievensmonsterkerk te Zierikzee benoemen, wat protesten uitlokte vanuit Zierikzee. Toen De Castro op 16 mei 1573 gestorven was, heeft Van Strijen, volgens de laatste wens van de Castro en met instemming van het kapittel, het bestuur over de abdij en het bisdom op zich genomen. Na de overgave van Middelburg aan de Prins is Van Strijen uitgeweken naar Breda. Philips II benoemde hem in 1575, ondanks alles, tot bisschop van Middelburg.

Van Strijen bleef zich in Zeeland roeren en probeerde de in komsten van het klooster van de kruisheren te Goes, dat toen nog aan de kant van de koning stond, in zijn bezit te krijgen. Deze poging faalde. De Staten van Zeeland schreven op 25 maart 1578 een vrij scherpe brief over zijn gedrag naar de aartsbisschop te Utrecht. Pas op 15 augustus 1581 werd Van Strijen te Namen tot bisschop van Middelburg gewijd, hoewel hij inmiddels uit Zeeland verbannen was. Enige jaren heeft hij een zwervend bestaan geleid. In 1584 gaf hij aan de toenmalige apostolische vicaris Sasbold Vosmeer volmacht om in zijn naam het bisdom Middelburg te besturen. In 1586 werd Van Strijen benoemd tot eerste rector van het pas door Philips II gestichte Collegium Regium in Leuven, dat moest voorzien in de priester nood. Hier stierf Van Strijen; hij werd begraven voor het altaar in de St.-Quintinkerk.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.C.F. Koch, F. Doeleman

Literatuur