Johan de Witte/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Goes, ged. 4 maart 1635 - bij Kamperduin 16 nov. 1683). Zeekapitein. Zoon van mr. Cornelis de Witte, rentmeester van de Staten van Zeeland, en Janneken Lampsins. Deze mr. Cornelis de Witte was een neef van de hiervoor behandelde mr. Boudewijn de Witte, Raadpensionaris van Zeeland. In februari 1659 -ondertrouw 8 februari- huwde hij Cornelia de Ruyter, dochter van de beroemde admiraal. In 1644 werd hij fiscaal van de vloot. Uit zijn huwelijk werden twee zonen geboren: Cornelis de Witte, geboren ca. 1660 en ongehuwd overleden en Michiel de Witte de Ruyter, geboren ca. 1662. Deze laatste was de lievelingskleinzoon van admiraal De Ruyter en ging evenals zijn vader naar zee. Toen hij als luitenant uit Zweden terugkeerde, aan boord van het onderbevel van zijn vader staande linieschip Woerden, kwamen zij op 16 november 1683 in een zware storm terecht. Voor Kamperduin is dit schip met man en muis vergaan. Samen met zijn vader werd hij op 24 november 1683 te Amsterdam begraven in het graf van De Ruyter.