Johan Steengracht IV

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Johan Steengracht IV
Geboren 11 juli1782 Middelburg
Overleden 17 december 1846 Parijs
Beroep raadslid, kunstkenner en -veramelaar
VIAF J. Steengracht

Biografie

Johan (Steengracht van Oostkapelle) was heer van Oosterland. Sirjansland. Oosterstem, Moyland. Till, Ossenbruck en Oostkapelle. Na rechtenstudie te Utrecht vestigde hij zich te 's-Gravenhage en bekleedde daar raadsfuncties in de gemeente. Hij was een notoir kunstkenner en -verzamelaar: werd in 1816 benoemd tot directeur van het Koninklijk Kabinet van schilderijen te ’s-Gravenhage (het Mauritshuis) en publiceerde als zodanig`De voornaamste schilderien van het Koninklijk Kabinet te 's-Gravenhage. in omtrek gegraveerd, niet derzelver bescrhijving.'

Bibliografie

  • De voornaamste schilderiën van het Koninklijk Kabinet te 's-Gravenhage. in omtrek gegraveerd, niet derzelver beschrijving 4 delen ('s-Gravenhage, 1826-1830).

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

  • Wynaendts van Resandt, Geslacht De Jonge, in: Jaarboek Nederlandse Adel III (1890)
  • Nederlandsch Adelsboek (1917).
  • N.N.B.W., VII.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Van Hardenbroek, Gedenkschriften I, III, IV en V
  • Die Haghe 1893, 78: 1908, 246, 248, 252.
  • Bredius en Hofstede de Groot, Catalogue, 15, 17, 21.