Johan Splinter Stavorinus

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Johan Splinter Stavorinus
Geboren ged. 4 juni 1739 Middelburg
Overleden 9 november 1788 Middelburg
Beroep zeeofficier
VIAF J.S. Stavorinus

Biografie

Stavorinus trad op zeer jeugdige leeftijd in dienst van de Zeeuwse admiraliteit en onderscheidde zich aan boord van het fregat St. Maartensdijk voor zijn werkgever bij het neerslaan van een slavenopstand in Berbice (19 december 1763 - februari 1764). Als ordinaris-kapitein bij de Zeeuwse admiraliteit commandeerde hij het linieschip 'Goes', dat deel uitmaakte van de hulpvloot onder commandeur Jacob Pieter an Braam, die in gevechten van 29 mei - 21 juni 1784 er in slaagde het belegerde Malakka te ontzetten. In gevechten van 2-12 augustus en 29 oktober - 27 november 1784 werden achtereenvolgens Selangore en Riouw bevrijd toen daar de VOC in ernstige moeilijkheden was geraakt. In Zeeland teruggekeerd werd hij tot schout-bij-nacht bevorderd in 1786. Hij vestigde zich te Middelburg en verbleef er 's zomers op zijn buitenplaats Het Park te West-Souburg. Zijn 'Reize van Zeeland over Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen enz.. gedaan inde jaren 1768-1771', 2 delen (Leiden 1793) en zijn 'Reize van Zeeland naar Samarang, Macassar, Amboina, Suratte enz…, gedaan in de jaaren 1774-1778', 2 delen (Leiden 1798) werden na zijn dood door zijn zoon uitgegeven.

Bibliografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

-N.N.B.W. II,

-M.A.P. Meilink-Roelofsz, in: J. M. Akeveld e.a., Vier eeuwen varen, kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden (Bussum, 1973).