Johan Phzn. de Kanter

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Johan Phzn. de Kanter
JP de Kanter.jpg
Johan Phzn. de Kanter leverde tijdens zijn leven belangrijke bijdragen aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Prentbriefkaart, ca. 1895. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 15061
Geboren 21 juli 1762 Wissenkerke
Overleden 23 september 1841 Middelburg
Beroep Notaris
VIAF [1]

Biografie

Notaris. Werd in 1784 te Zierikzee als zodanig benoemd. Betrokken bij de staatkundige woelingen van zijn tijd gelukte het hem niet een rendabele praktijk op te bouwen. Na zich op de wis- en natuurkunde te hebben toegelegd werd hij in 1799 benoemd tot lector in de physica aan het Museum te Middelburg; in 1808 werd hij lector aan de Illustre school aldaar. In de Franse tijd werkte hij als commies-griffier bij de rechtbank van de eerste aanleg, waarna hij tot 1 januari 1835 commies ter provinciale griffie van Zeeland was. Sinds 1799 heeft hij regelmatig gepubliceerd in de Middelburgsche Courant, de Kunst- en Letterbode, Vaderlandsche Letteroefeningen, De Vaderlandsche bibliotheek (1811), De Vriend des Vaderlands en in de werken van het Zeeuwsch Genootschap, waarvan hij jarenlang secretaris is geweest. Samen met Dresselhuis schreef hij in 1824 het grote werk ‘De provincie Zeeland’. Een overzicht van zijn geschriften vindt men in de bibliografie.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • S. de Wind, J. de Kanter Phz.