Jeremias Abresch

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jeremias Abresch
Jeremias Abresch.jpg
Jeremias Frederik Lodewijk Abresch (1814-1897), predikant te Middelburg. Foto: H.H. Roelse, Middelburg, ca. 1850. Bron: Beeldbank Zeeland, rec.nr. 169625
Geboren 22 november 1814 IJsselstein
Overleden 8 december 1897 Middelburg
Beroep Predikant
VIAF Jeremias Abresch

Biografie

Jeremias Frederik Lodewijk Abresch was de zoon van Frederik Lodewijk, predikant te IJselstein en van Wilhelmina Roldanus. Het eerste onderwijs volgde hij in zijn woonplaats en later van zijn vader in de oude talen, waarop hij op 17 mei 1832, als student in de Godgeleerdheid te Utrecht werd ingeschreven. In 1838 slaagde Abresch voor zijn proponentsexamen. Daarna werd hij op 2 mei 1841 predikant te Baambrugge. In december 1844, verwisselde hij zijn eerste standplaats voor Alkmaar, vanwaar hij in mei 1855 naar Middelburg trok. Hier was hij bijna dertig jaar werkzaam. Op zijn verzoek werd hij per 1 april 1884 door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland eervol uit zijn betrekking ontslagen. Ledig was Abresch na zijn emeritaat evenwel niet. Hij bleef in zijn geliefde Middelburg wonen en was nog actief in verschillende betrekkingen, onder andere ook in die van curator van het gymnasium. Jeremias Frederik Lodewijk Abresch overleed op 8 december 1897.

Trivia

Jeremias Frederik Lodewijk Abresch was lid van het Zeeuwsch-Genootschap.

Bibliografie

  • 'De vier temperamenten. Chr. beschouwingen, naar aanleiding van Lukas IX vs. 52-62.' Nieuwe uitgave. (Alkmaar H.J. van Vloten. 1854) - (De eerste druk verscheen in 1847).
  • 'Naar het Hoogd. van Fr. Arndt.' Dit boek werd enkele malen herdrukt, o.a. in 1882. Getuigenis van Christelijk geloof, naar aanl. eener veertigjarige evangeliebediening. (Een zestal leerr.). (Alkmaar 1884)

Literatuur

  • F. Nagtglas; Levensberichten van Zeeuwen. 1ste afl. (Middelburg 1888. blz. 4.)

Bronnen

Literatuur

Sites

Auteur

-W. van Gorsel, 2022

Noten