Jean Francois le Petit

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jean Francois le Petit
300px
tekst
Geboren ca. 1545 Caen?
Overleden ca. 1614
Beroep Notaris en geschiedschrijver
VIAF Jean Francois le Petit

Notaris en geschiedschrijver. Overtuigd calvinist, die naar het noorden uitweek en in Antwerpen onder onduidelijke omstandigheden in aanraking kwam met de Prins van Oranje. Deze bood hem een `domestique betrekking' aan en Petit weerde zich tussen 1579 en 1583 in woord en geschrift (pamfletten!) voor de landvoogdij van de hertog van Anjou. De Franse furie maakte een einde aan de plannen met Anjou en tevens aan de relatie van Oranje met Petit. Petit kwam na enkele omzwervingen terecht in Middelburg, waar hij zich vestigde als notaris. Aan de Staten van Zeeland richtte Petit toen het verzoek hem een subsidie te verlenen voor het schrijven en persklaar maken van een grote kroniek over Holland en Zeeland. Het verzoek werd ingewilligd en in 1601 verscheen in Dordrecht zijn 'Grande Chronique ancienne et moderne de Hollande (et) Zélande', een tweedelig werk van ruim 1700 bladzijden. Het eerste deel is niet bijzonder interessant, want behelst voornamelijk een Franse vertaling van de zg. Divisiekroniek, maar het tweede deel dat met het jaar 1556 begint, berust op zelfstandig onderzoek, eigen waarnemingen, eigen optekeningen en eigen ervaringen o.a. aangaande de politiek van de Prins. Ook over Zeeland blijkt hij zeer goed ingelicht; zijn berichten bijv. omtrent de pogingen van de Moucheron om de noordelijke doorvaart te vinden bewijzen dat hij de Moucheron of een van zijn naaste familieleden moet hebben gekend. Verder drukt hij documenten af die uit andere bronnen niet of nauwelijks bekend zijn.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A. Teunis