Jan Pieter van Baurscheit (de Jonge)

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan Pieter van Baurscheit (de Jonge)
Baurscheit 16297.jpg
Tentoonstelling architect Jan Peter van Baurscheit de Jonge in museum Wuyts van Campen en Baron Caroly te Lier, affiche, 16 september 1995, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 16297
Geboren 27 april 1699 Antwerpen
Overleden 9 of 10 september 1768 Antwerpen
Beroep Architect, beeldhouwer en meubelontwerper
VIAF J.P. van Baurscheit de Jonge

Levensloop

Van Baurscheit voerde veel opdrachten in Zeeland uit. Jan Peter ontving zijn opleiding van zijn vader, de beeldhouwer Jan Peter van Baurscheit de oude en zal door diens leveranties in Holland met de daar werkzame Daniël Marot in aanraking zijn gekomen. Bekend is dat Van Baurscheit met Marot samenwerkte bij de bouw van het Huis Huguetan aan het Voorhout in Den Haag. Na het overlijden van zijn vader legde Van Baurscheit zich geheel toe op de architectuur.

Prestaties

Het Van de Perrehuis aan het Hofplein in Middelburg, foto: I. Lamain, 1977, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 71296

Zijn werken worden gekenmerkt door een weelderige rococostijl met een sterke voorkeur voor een dominerende middenrisaliet. Van Van Baurscheits werken in Zeeland bestaan thans nog het Beeldenhuis te Vlissingen, althans de naar de Hendrikstraat verplaatste gevel van het huis Westerwijk aan de Dokkade, en het Van de Perrehuis aan het Hofplein te Middelburg (sedert 1838 Provinciaal Gerechtshof, later Arrondissementsrechtbank en thans Zeeuws Archief). Voor de stad Middelburg leverde Van Baurscheit het ontwerp voor de in 1737-1744 door Jan de Munck gebouwde Koepoort. Op stilistische gronden kan ook het pand Gortstraat 30 te Middelburg, bekend onder de naam 'Baron Chassé' , aan Van Baurscheit worden toegeschreven.

Het Huis en 't Voorplein op het Hof St. Jan ten Heere, eertijds geweest het Clooster Kerkwerve, tekening: Jan Arends, 1775,Collectie KZGW, ZI II, 109a

Vele werken gingen echter verloren, zoals het aan de Vlissingse Houtkade gelegen Van Dishoeckhuis gebouwd in 1733 voor Anthonie van Dishoeck. Dit patriciërshuis werd in 1818 tot raadhuis van Vlissingen bestemd en deed als zodanig dienst tot de jaren zestig. Het op het Scheldeterrein gelegen pand werd helaas in 1986 afgebroken. Het Huis van den Brande (1733) aan de Lange Delft te Middelburg, in gebruik als Provinciale Bibliotheek, ging op 17 mei 1940 verloren. Voorgenomen herbouw van de gevel ging niet door. Fragmentjes zijn als het kunstwerk ‘De explosie’verspreid door de Middelburgse binnenstad te vinden. Ook de door Van Baurscheit ontworpen buitenplaats St. Jan ten Heere onder Domburg ging verloren. Dit buitenhuis bevatte een schitterende centraal gelegen zaal met balustrade en koepel. Evenmin bleef het fraaie huis te Oostkapelle, waarvoor hij eveneens het ontwerp leverde, bewaard Als beeldhouwer leverde Van Baurscheit enige grafmonumenten onder meer een marmeren wandtafel voor Suzanna Maria Lonque in de Hervormde Kerk te Oosterland en een muurtafel met wapen voor Barbara Theodora van Willigen (1719) gehuwd met David de Huybert. Van Baurscheit is uitermate belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de architectuur in Zeeland in de loop van de 18de eeuw.

Tekst Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-A.Teunis, herschr. J.H. Kluiver, hetz. P. Sijnke, 2011

Literatuur

-H. M. van den Berg, 'J.P. van Baurscheits architectonisch werk in de Noordelijke Nederlanden' in: Opus Musivum aangeboden aan prof.

-dr. M.D. Ozinga, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Assen 1963.

-F.Baudouin, 'Jan Pieter Baurscheit de jonge' in: Nationaal Biografisch Woordenboek van België (Brussel 1964).

-Frans Baudouin, Jan Peter van Baurscheit de Jonge, architect, 1699-1768 (Lier 1994).

-Jan Pieter van Baurscheit (Documentatiemap) (Middelburg:Zeeuwse Bibliotheek, 1994).