Jan Kouwenburg

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan Kouwenburg
J Kouwenberg.jpg
Jan Kouwenburg was onder andere stadschirurgijn te Middelburg. Tekening stadhuis van Middelburg, ca. 1750. Collectie Van der Feen. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 1602.
Geboren ? Middelburg
Overleden 1731 Middelburg
Beroep Stadschirurg
VIAF Jan Kouwenburg

Biografie

Stadschirurg. Was behalve stadschirurgijn te Middelburg, deken van het gilde, beleder en dokter van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Schreef in 1726 een werkje ten dienste van hen, die als scheepsdokter het examen wilden afleggen bij de Commissie der Oost- en Westindische Compagnie: 'Zeechirurgie of Matroozentroost'. In 1731 werd hieraan `De Medicijnkist van Batavia' toegevoegd en aan de druk van 1758 werden bovendien enige aantekeningen over anatomie toegevoegd. De editie van 1733 bevat een opdracht aan bekende Middelburgse geneesheren, onder wie Daniël van Visvliet en Gallenus Trezel. Zijn belangrijkste werk is 'Zeechirurgie of Matroozentroost in zeer veel gebreken, den Zeevarenden overkomende, En ook hoe dat den ScheepsHeelmeester tot hulp dezer qualen zig kan bedienen, van enkele en t' zamengestelde middelen, zoo uyt zyn Medicynkist als van Scheepsbehoeftens. Begrepen in dry Deelen. Alle in Vragen en Antwoorden, tot voordeel der Leerlingen t' zamengesteld'.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.M. Lauret, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • De la Rue, Geletterd Zeeland.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Fokker en De Man, Zeeuwsche medici.
  • J. Pel, Chirurgijns, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren 1700-2000 (Middelburg, 2006).