Jan Kees de Jager

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan Kees de Jager
De Jager1.jpg
Jan Kees de Jager als staatssecretaris in 2007. Foto: Wikimedia Commons.
Geboren 10 februari 1969 Kapelle
Beroep Staatssecretaris en minister
VIAF Jan Kees de Jager

Achtergrond en opleiding

Jan Cornelis (Jan Kees) de Jager groeide op als zoon van een fruitteler in het Zuid-Bevelandse Kapelle. Na in Goes het Christelijk Lyceum te hebben gevolgd verliet de Jager Zeeland om aan Nyenrode te gaan studeren. Daar behaalde hij in 1990 een Bachelor of Business Administration. Daarna studeerde hij verder aan de Erasmus Universiteit, waar hij in 1994 zijn doctoraalexamen behaalde in twee afstudeerrichtingen, namelijk sociologische economie en bedrijfseconomie. Ook studeerde hij aan de Erasmus Universiteit in 1996 af in Nederlands recht.

Al als student begon Jan Kees de Jager een ICT bedrijfje. Dat groeide geleidelijk uit tot een goedlopend, volwassen bedrijf (ISM eCompany) met meer dan 200 werknemers

CDA

Toen Jan-Kees de Jager nog in Zeeland woonde vervulde hij al een bestuursfunctie bij het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA. Later volgden nog het bestuur van de jonge christendemocraten in Europa, de landelijke verkiezingscommissie (1998-2002) en het landelijk partijbestuur (2000-2007), waar hij penningmeester werd. In die laatste functie lukte het hem de in het rood staande partij financieel weer gezond te krijgen.

Staatssecretaris en minister

Jan Kees de Jager werd eind 2006 gevraagd staatssecretaris op het ministerie van financiën te worden in het kabinet Balkenende. Nadat hij daarin toestemde stopte hij met alle andere activiteiten, inclusief zijn bedrijf.[1] Tijdens zijn staatssecretariaatschap onderscheidde Jan Kees de Jager zich vooral door fiscale maatregelen die gericht waren op de bevordering van (innovatief) ondernemerschap, de vergroening van het fiscale stelsel en de vereenvoudiging van de belastingen.

G20

De Jager (voorste rij, geheel links) tijdens de G20-top te Washington. Foto: Wikimedia Commons, 2008

Als gevolg van het plotselinge overlijden van de vader van plaatsgenoot en minister-president Balkenende nam Jan Kees de Jager in november 2008 onverwacht deel aan de G20-top over de financiële crisis in Washington. De Jager zou eigenlijk deelnemen als waarnemend minister van Financiën aan het programma van de Finance ministers. Na overleg met het Witte Huis werd besloten dat De Jager kon deelnemen aan de top als regeringsleider. In deze G-20 bepleitte De Jager de noodzaak om het financieel toezicht te verbeteren met een prominentere rol van het IMF en de Wereldbank, het tegengaan van perverse prikkels zoals bonussen die uitsluitend gebaseerd zijn op kortetermijnwinsten, en de noodzaak van vrije wereldhandel.[2]

Minister

Op 23 februari 2010 werd De Jager na het aftreden van Wouter Bos, en met hem alle PvdA-bewindslieden uit het kabinet Balkenende, demissionair minister van Financiën.[3] Hij werkte onder andere aan de begroting voor 2011. Op 14 oktober 2010 werd De Jager opnieuw minister van Financiën in het kabinet Rutte I met als staatssecretaris Frans Weekers.

Partijleider?

Na zijn ministerschap werd Jan Kees de Jager door het CDA benaderd voor het partijleiderschap bij de verkiezingen van september 2012. Op 26 april 2012 maakte De Jager bekend zich hiervoor niet beschikbaar te stellen en zich ook niet verkiesbaar te stellen voor de nieuwe Tweede Kamer. Een rol als minister in een kabinet waaraan ook het CDA weer zou deelnemen, sloot hij echter niet uit.[4]

Lenteakkoord

Nadat het kabinet-Rutte bij de onderhandelingen over de begroting voor 2013 was gevallen, nam De Jager het initiatief om een noodbegroting op te stellen, in overleg met een aantal Tweede Kamerfracties. Dit mondde uit in het zogeheten Lenteakkoord (aanvankelijk door diverse media aangeduid als het 'wandelgangenakkoord'), waarin een groot aantal bezuinigingen werden afgesproken om te voldoen aan de zogenoemde 3%-norm van de Europese Unie.

Na de politiek

Op 1 november 2014 volgde Jan Kees de Jager interim-directeur Steven van Schilfgaarde op als financieel directeur bij KPN. Deze functie vervulde hij tot 1 maart 2020. In maart 2018 werd hij door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd tot voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof die namens de gebruikers van de gebouwen toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden. Hij werd in 2019 opgevolgd door Alexander Pechtold. Sinds april 2019 is Jan Kees de Jager lid van KLM's raad van toezicht.

Prive/trivia

In mei 2011 vertelde Jan Kees De Jager in een interview dat hij een vriend heeft. Naast Gerda Verburg en Joop Wijn was hij hiermee de derde CDA-minister die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam.

Eretekens/onderscheidingen

  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 2012

Bronnen

Auteur

W. van Gorsel, 2024

Noten