Jan Geluk

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan Geluk
Jan Geluk.jpg
Schuddebeurs, de geboorteplaats van Jan Geluk. Foto: Slagboom en Peters, 29-4-1979. Bron: ZB/Beeldbank Zeeland, rec.nr. 30361
Geboren 6 augustus 1950 Schuddebeurs
Beroep boer, landbouwdeskundige, bestuurder, politicus en dijkgraaf

Achtergrond en opleiding

Jan Marinus Geluk groeide op in het Schouwen-Duivelandse Schuddebeurs. Zijn grootvader was ooit burgemeester van Schuddebeurs en zijn vader – oud-dijkgraaf op Schouwen-Duiveland - runde in het dorp een groot akkerbouwbedrijf. Na de middelbare school voltooide Jan Geluk de opleiding akkerbouw aan de Hogere Landbouw School in Dordrecht. Later behaalde hij ook een aantal deelcertificaten recht en staatsrecht aan de Open Universiteit. Na zijn studie volgde Jan Geluk zijn vader op als akkerbouwer en beheerde ruim twintig jaar dit bedrijf.

Landbouwdeskundige

Jan Geluk werkte vanaf 1992 als landbouwdeskundige voor de Cebeco Handelsraad in Deventer. In deze functie werkte hij onder andere aan landbouwprojecten in Kazachstan en Oezbekistan. Vanaf 1996 werd hij zelfstandig landbouwadviseur (‘Geluk Management and Services BV’).

Bestuurder en politicus

Evenals zijn vader en zijn grootvader vervulde Jan Geluk al op jonge leeftijd diverse bestuursfuncties. Zo bekleedde hij functies in landbouworganisaties, onderwijs en de accountancy. Tussen 1986 en 1991 was hij hoofdingeland van het waterschap Schouwen-Duiveland. Tussen 1987 en 1991 was Jan Geluk lid van Provinciale Staten. Nadat hij in september 1996 reageerde op een landelijke advertentie voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer kwam Jan Geluk (28e plek op de verkiezingslijst) na de verkiezingen in 1998 voor de VVD in de Tweede Kamer.[1] Hier werd hij woordvoerder landbouw (met name akkerbouw, tuinbouw en Europese zaken), visserij en waterstaat. Hij onderscheidde zich in de Kamer vooral als belangenbehartiger van de schelpdiervissers en van de kokkelvissers in de Waddenzee. Evenals andere Zeeuwse Kamerleden had Jan Geluk ook steeds oog voor specifiek Zeeuwse belangen. Zo zette hij zich in voor het behoud van de Intercity, de verbetering van de Midden-Zeeland-route, de kustverdediging en de Westerschelde-verdieping en -tunnel. Door het grote verlies van de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 kwam Jan Geluk aanvankelijk niet terug in de Kamer. Door het onverwachte vertrek van VVD-er Gijs de Vries kwam er later dat jaar in de Kamer toch een plekje vrij voor Geluk. In zijn tweede periode in het parlement was Jan Geluk voor de VVD woordvoerder ruimtelijke ordening, water, visserij en biotechnologie. In het kader van de discussies over de kustveiligheid van Nederland pleitte Geluk voor kustuitbreiding voor Zuid-Holland. Een standpunt dat overigens breed werd ondersteund.

Dijkgraaf

Jan Geluk bleef Kamerlid tot eind juni 2005. Daarna verliet hij de Kamer omdat hij een baan aannam als dijkgraaf van het waterschap De Hollandse Delta in Zuid-Holland. Hij vervulde deze functie tot 1 juli 2017.[2]

Trivia

Kamervoorzitter Frans Weisglas typeerde Jan Geluk bij zijn afscheid als een eerlijk, deskundig en nuchter Kamerlid, die een hekel had aan ellenlange discussies. Zelf gaf Jan Geluk regelmatig aan niet perse de media te zoeken en gewoon altijd hard aan het werk was met de inhoud.

Nevenfuncties

  • Lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen
  • Voorzitter raad van toezicht Arduin

Prijzen/eretekens

  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 2017, voor zijn bijzondere inspanningen voor de toekomst en het imago van de waterschappen.

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2023

Noten