Jan Adriaan Frederiks

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan Adriaan Frederiks
JA Frederiks.jpg
Jan Adriaan Frederiks leidde de restauratie van de Abdijgebouwen in Middelburg. Hier een tekening van het ontwerpplan. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 580.
Geboren 28 november 1849 Middelburg
Overleden 7 november 1931 Den Haag
Beroep Bouwkundige
VIAF Jan Adriaan Frederiks

Biografie

Bouwkundige. Bezocht te Middelburg de Rijks H.B.S. en werkte achtereenvolgens bij Waterstaat en sedert 1875 als opzichter bij verschillende bouwwerken. Onder het pseudoniem J. van 't Scheld schreef hij een brochure over ‘De toestand van de Heerengracht in verband met de afvoer van rioolstoffen te Middelburg’ (1882). In 1883 verscheen in het ‘Bouwkundig Weekblad’ zijn ‘Bijdrage over het vraagstuk der riolering van steden’. Van 1885 tot 1906 leidde hij de restauratie van de rijksabdijgebouwen van Middelburg; over de staat van de gebouwen berichtte hij in de Middelburgsche Courant van 22 januari 1902 en over andere Zeeuwse gebouwen in het ‘Bouwkundig Weekblad’. Hij was lid van de rijkscommissie ter beschrijving der monumenten. In 1902-1903 wist hij de voorgenomen afbraak van de Koorkerk te voorkomen. Notoir verzamelaar van volkskunst en kunstnijverheid (zijn bijnaam luidde dan ook ‘Jan Antiek’) organiseerde hij de twee grote Zeeuwse tentoonstellingen over oud koperwerk (1904) en oud gouden zilverwerk (1906). In 1907 werd hij benoemd tot directeur van het Kunstnijverheidsmuseum te Den Haag, als zodanig zette hij in 1909, in samenwerking met De Stuers, de grote tentoonstelling van oude kunst en kunstnijverheid op en organiseerde de in 1913 gehouden tentoonstelling van kerkelijke kunst te 's-Hertogenbosch. Hij heeft onder andere geschreven: ‘Het arsenaal te Veere’ (1885), ‘Openbare slachthuizen in kleine gemeenten’ (1887), ‘Openbare gebouwen in Zeeland’(1893), ‘De Abdij van Middelburg. Geschiedkundige aanteekeningen’ (1894), ‘Het Middelburgse raadhuis’ (1908), ‘Jhr. De Stuers als kunstverzamelaar’ (1913) en ‘Het Middelburgse raadhuis in de Tweede Kamer’ (1917).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L.Hageman, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Polman Kruseman, Zeeland 1813-1913.
  • Molhuysen, 1849-28 november-1929.
  • H.E. van Gelder, Herinneringen van een secretaris, 45.
  • De Bruin, Jan Adriaan Frederiks.