Jacobus van Miggrode/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Veere 4 sept. 1572-Middelburg juni 1645). Predikant. Studeerde op kosten van de stad Veere theologie aan de universiteit te Leiden, waar hij onder Franciscus Gomarus een dispuut hield over 'Gods Voorzienigheid' (21 januari 1595). Hij was achtereenvolgens predikant te Scherpenisse (1596-1599), te Gapinge (1599-1608), te Arnemuiden (1608-1625) en sedert april 1625 te Middelburg, waar hij tot zijn dood als predikant en als curator der Latijnse school, werkzaam bleef. In 1619 behoorde hij tot degenen die waren uitgekozen om de nieuwe Bijbelvertaling te helpen maken. Hij schreef een Bloemhof der geestelijcke gelijckenissen, met groote neerstigheijdt vergadert ende bijeengestelt (Dordrecht 1646).