Jacobus van Lansberge

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacobus van Lansberge
Geboren 1656 ’s-Gravenhage
Overleden 1727
Beroep Jurist
VIAF [1]

Jurist. Zoon van Martinus van Lansberge, schepen van Hulst en Hulsterambacht, en van Cornelia de Vriese; telg uit het bekende Zeeuwse geslacht dat vele artsen, apothekers en predikanten voortbracht. Jacobus werd geboren in Den Haag, waar zijn vader zich inmiddels als apotheker had gevestigd. Over zijn jeugd is weinig bekend, maar zeker is dat hij, net als zijn vader, schepen en burgemeester van Hulst en van Hulsterambacht werd. Tijdens zijn verblijf aldaar schreef hij zijn bekende boek `Beschryvinghe van de stadt Hulst', waaruit zijn grote belangstelling voor stad en omgeving blijkt. Toch bevredigde het leven in deze uithoek van het land hem op de lange duur blijkbaar niet, want in 1688 of 1689 keerde hij naar Den Haag terug. Vermoedelijk heeft hij zich in 1688 aan de Utrechtse universiteit laten inschrijven als student in de rechten en na volbrachte studie vestigde hij zich als advocaat in zijn geboortestad. Op een of andere manier is hij daar in contact gekomen met de Hollandse raadpensionaris Anthonie Heinsius, die zijn kennis van het Vlaamse land en zijn vele relaties daar naar waarde wist te schatten.

In de eerste jaren van de in 1702 uitgebroken Spaanse Successieoorlog werd Lansberge door Heinsius gebruikt als geheim agent om de vijandelijke linies in Vlaanderen te verkennen en gegevens te verzamelen over de omvang van de Franse en Spaanse troepenmacht. De resultaten van zijn verkenningen bleken van grote waarde voor de geallieerde legerleiding. Daarnaast fungeerde hij ook als een soort tussenpersoon bij de vaak zeer delicate briefwisselingen tussen Hollandse en Zuid-Nederlandse staatslieden: brieven konden onopvallend aan Lansberge gericht worden en hij zorgde dan voor verdere doorzending. Ook hier heeft hij blijkbaar tot volle tevredenheid van Heinsius gewerkt en deze had zelfs zo'n hoge dunk van hem gekregen dat hij hem in 1708 naar Bergen (Henegouwen) stuurde om daar met de graaf van Bergeyck over vrede te onderhandelen. Sinds 1688 was hij getrouwd met Geertruid van Wouw; zij hadden twee zonen, van wie de oudste, Martinus (1689-1751), van 1738 tot zijn dood Nederlands resident in Keulen was.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.J. Veenendaal

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Veenendaal, Anthonie Heinsius I, XXX.