Jacobus Ermerins

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacobus Ermerins
J Ermerins.jpg
Portret van Jacobus Ermerins. Kopergravure door R. Vinkeles, 1797. Bron: Zeeuwse Ankers.
Geboren 25 december 1725 Lillo
Overleden 29 juni 1795 Veere
Beroep Gemeentesecretaris, baljuw
VIAF Jacobus Ermerins

Biografie

Gemeentesecretaris van Veere. Legde zich al vroeg toe op landmeten, cartografie en vestingbouwkunde, welke kennis van pas kwam tijdens de korte belegering van de Scheldeforten in 1747. Werd kort daarna benoemd tot Commies van ’s Lands Magazijnen en Gedelegeerd rechter te Lillo. Was vervolgens jarenlang gemeentesecretaris van Veere, maar werd in 1787 wegens zijn patriottische gezindheid zeer smadelijk bejegend en korte tijd gevangen gezet. Na de omwenteling van 1795 nam hij op sterke aandrang van zijn medeburgers het baljuwschap van Veere op zich wat hij maar korte tijd bekleed heeft.

Ermerins had veel belangstelling voor het archief van Veere, dat hij opnieuw geordend heeft. Hieruit putte hij ook stof voor zijn publicaties, zoals een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van deze markizaatstad. Belangrijkste publicaties: ‘Zeelands tol in zijn opkomst, aanwas en grootheid, benevens deszelfs verval, en geringen toestand voorgestelt en de middelen tot deszelfs herstel aangewezen’ (z.p. 1761) (in: ‘Notulen der Staten van Zeeland’,1762), ‘Eerste stichting en lotgevallen van sommige plaatsen ten oosten en westen der Schelde gelegen’ (Middelburg 1776) (in: ‘Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap’, deel V), ‘Eenige Zeeuwsche oudheden, uit oude stukken opgehelderd’ (Middelburg, 1780-1797), ‘De middelen om de inboorlingen van den staat tot de zeevaart aan te moedigen’ (z.p. , 1780, 1782) (in: ‘Werken van den Oeconomischen tak der Haarlemsche Maatschappij’).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

?

Literatuur

  • N.N.B.W. VIII.
  • Nagtglas, Levensberichten.