Jacobus Baselius

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacobus Baselius
J Baselius.jpg
Jacobus Baselius nam actief deel aan de verdediging van de stad tijdens het beleg van Bergen op Zoom in 1588. Prent: Beleg van Bergen op Zoom door Parma, ca,. 1600 (Bartholomeus Willemsz. Dolendo), Rijksmuseum Amsterdam. Bron: Wikimedia Commons.
Geboren ? ? 1563 Vlaanderen
Overleden ? ? begin 1604 Bergen op Zoom
Beroep predikant
VIAF Jacobus Baselius

Biografie

Baselius studeerde in Leiden (1579-1581), was vervolgens als proponent in Vlaanderen werkzaam en werd op 3 juli 1582 naar Vlissingen beroepen. Volgens Vrolikhert was hij en niet Johannes Gerobulus, daar de eerste predikant in vaste dienst. Hij zou reeds vóór 1579 zijn aangesteld, in welk jaar Cornelis de Hond zijn plaats inneemt. Vervolgens predikte hij te Nieuwmunster, te Brugge, tot die stad op 25 mei 1584 door Parma genomen werd, te Enkhuizen en sedert 1586 te Bergen op Zoom.

Prestaties

Hij genoot door zijn pastorale arbeid een zekere faam, stichtte er het weeshuis en nam actief deel aan de verdediging van de stad tijdens het beleg van 23 september tot 13 november 1588, door hem beschreven in zijn `De obsidione Berg-op Zomii ad ejus urbis senatum commentarius' (Bergen op Zoom 1603), waarvan de vertaling nog hetzelfde jaar verscheen: `De belegeringhe van Bergen opten Zoome, Beschreven ende den Eersamen Raedt der voorsz.stadt toegheijghent' (B.o.Z. 1603). Naast een aantal Latijnse verzen schreef hij verder: 'Grondich bericht aengaende de bulle van Clemens de VIII Paus' (B.o.Z. 1603) en het van een opdracht aan Maurits voor ziene 'Historisch verhael, inhoudende sekere notabele exploiten van oorloge in de Nederlanden, sedert het oprechte van de Compagnien der Gouverneurs en Ritmeesteren Paulus ende Marcelis Bax' (B.o.Z. 1615), welk boek echter alleen zijn naam als auteur vermeldt, doch waarvan de beschrijving van het gebeuren na 1604 van een ander moet zijn. Voorts heeft men hem ten onrechte gehouden voor de auteur van het 'Cort verhael van de entreprinse, die Albertus ghedaen heeft op Bergen op Zoom' (B.o.Z. 1605).

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Van der Aa, Biographisch woordenboek.
  • N.N.B.W. II.
  • Vrolikhert, Kerkhemel.