Jacob van Domburch

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacob van Domburch
200px
'
Geboren ? ?
Overleden mei 1553 ?
Beroep burgemeester, rentmeester en stadhouder

Biografie

Jacob van Domburch was een Zeeuws edelman, heer van Aagtekerke, St .-Jansland, Oostrum en Spraelandt. Als burgemeester van Middelburg werd hij na het plegen van diverse misdrijven in 1500 uit de stad verbannen. Slechts na levering van 100.000 stenen voor de stadsmuur mocht hij terugkeren, welke boete hij met 15 Pond Vlaams afkocht. Bij de inhuldiging van de nieuwe landsheer Karel V (14 mei 1515) werd hij, weer burgemeester van Middelburg, tot ridder geslagen. Beschuldigd van wederrechterlijke inbezitneming van onbeheerde nalatenschappen, het aannemen van steekpenningen van Engelse kooplieden, verraad van ambtsgeheimen en knevelarijen, achtte hij het raadzaam zich in Opper-Gelre te vestigen, waar hij op 21 oktober 1531 stadhouder en rentmeester van Karel van Gelre werd, speciaal belast met de opsporing en vervolging van ketters. Op 27 september 1532 werd hij beleend met Oostrum en Spraelandt, welke heerlijkheid hem later door de hertog ontnomen werd wegens zijn tiranniek optreden en slechte administratie. Hij bleef over de 4.000 gulden schuldig. Van Domburch overleed in mei 1553.[1]

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

  • Zelandia Illustrata I, 254.
  • Kesteloo, Domburg in woord en beeld.
  • Buiten (1912) 579; (1923) 93.
  • Vernhout, Wapens van Zeeuwsche geslachten.
  • N.N.B.W. VIII.

Noten