Jacob Verschoor

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacob Verschoor
Deinse 6274.jpg
Het voormalige kasteel van Aldegonde in Souburg, waar Jacob Verschoor enige tijd preekte, tekening, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 6274
Geboren circa 1648 Vlissingen
Overleden 1700 Middelburg
Beroep theoloog
VIAF J. Verschoor

Biografie

Al gedurende zijn studie in Leiden bekend om afwijkende meningen over de leer van de kerk. Hij vond de Statenvertaling onbetrouwbaar en leerde zijn aanhangers Hebreeuws en Grieks, om de juiste vertaling van de bijbel zelf te leren kennen. Vandaar de naam Hebreeën voor zijn aanhangers. Voorts stond bij hem de genoegdoening voor de zonden van de mensheid door Christus zo centraal, dat hij verkondigde, dat de uitverkorenen zonder zonde waren en zo hun hele leven zouden blijven. Wat mensen zonde noemen, is voor hem slechts een onvolkomenheid. Hij is dan ook terecht beschuldigd van antinomisme, de leer dat de wet door het evangelie teniet is gedaan. Zijn leer was dus in strijd met die van de nadere reformatie, die de nadruk legde op de heiliging van het leven, hetgeen de voornaamste reden was waarom de Classis van Walcheren zich tegen hem keerde. Zijn tijdelijk grote aanhang is te verklaren, door de tegenstand tegen een kerk, die met steun van de overheid heerste. Alle bijzonderheden over zijn leer, documenten over zijn moeilijkheden met de overheid en de kerk zijn te vinden in het door zijn volgelingen in 1731 te Amsterdam uitgegeven boekje 'Verzameling der werkjes van d’Hr. Jacob Verschoor en enige zijner discipelen. Alsmede de handelingen van de Classis van Walcheren tegen d'Hr. Jacob Verschoor ende zogenaamde ofte ware Hebreeën en haar gereformeerd gevoelen'. Doordat Verschoor door toedoen van de Classis Walcheren niet toegelaten werd tot het proponentsexamen, begon hij te preken in conventikelen. Door toedoen van een Middelburgse burgemeester kreeg hij een van de vertrekken van het kasteel te West-Souburg tot zijn beschikking, later een boerderij bij Oud Vlissingen. Deze werd daarna de Hebreeuwse kerk genoemd. Toen Verschoor een huis huurde in de Bogardstraat te Middelburg, bemoeide de Classis Walcheren zich ermee. Verschoor werd daarna ziek en stierf enkele jaren later.

Bibliografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-S.J.M. Hulsbergen

Literatuur

-Verschoor, Verzameling der werkjes.

-Glasius, Godgeleerd Nederland.

-Nagtglas, Levensberichten.

-A. Brakel, Redelijke godsdienst.