Jacob Valcke

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacob Valcke
Goes5.jpg
Goes, 2003, fotograaf: onbekend, Bron: Wikimedia Commons
Geboren [[]] 1540 Goes
Overleden 2 juni 1603 Londen
Beroep Thesaurier van de Staten van Zeeland.
VIAF Jacob Valcke


Biografie

Thesaurier van de Staten van Zeeland. Studeerde vermoedelijk rechten te Leuven en werd in 1574 secretaris van Goes. Hij behoorde tot de vier magistraten van de stad die in 1577 met Willem van Oranje de Satisfactie tot stand brachten. Als pensionaris van Goes ondertekende hij de Unie van Utrecht (23 januari 1579), welke hij wegens Zeeland in 1578 te Gelderland vermoedelijk heeft helpen voorbereiden. Na het sluiten van de Unie werd hij terstond lid van het College van Gedeputeerden tot de Nadere Unie, dat in 1580 het geheime besluit nam Willem van Oranje de soevereiniteit op te dragen. Na de moord op de Prins maakte hij deel uit van de gezantschappen die de soevereiniteit aan Frankrijk en Engeland aanboden. Op 1 februari 1582 werd hij lid van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland. Als zodanig ontving hij sedert 10 februari 1586 geen traktement meer, doch opmerkelijk is dat tot 1591 zijn plaats als vertegenwoordiger van Goes in dat college onbezet bleef. In 1588 werd hij benoemd in de toen definitief georganiseerde Raad van State, tot hij op 22 juni 1591 benoemd werd tot thesaurier-generaal van Zeeland, in welke betrekking hij veel heeft bijgedragen tot het stichten van de Oost-Indische Compagnie.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur