Jacob Simonsz. de Rijk

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacob Simonsz. de Rijk
JS de Rijk.jpg
Watergeuzen in een sloep bij de Slag bij Lillo op een 16e-eeuws wandtapijt. Bron: Wikimedia Commons
Geboren 1541 of 1542 Amsterdam
Overleden 11 september 1584 Veere
Beroep Graankoopman en watergeus
VIAF Jacob Simonsz. de Rijk

Graankoopman en watergeus. Werd uit zijn geboortestad verbannen wegens medeplichtigheid aan de Beeldenstorm. Vluchtte daarna naar Danzig, rustte er een schip uit en voegde zich in 1571 bij de vloot van Lumey, die later Den Briel veroverde. Voer van Den Briel naar Vlissingen, zette er zijn manschappen aan land en begon op eigen gelegenheid het platteland van Walcheren te zuiveren, wat zijn `regiment' al spoedig de naam van bloedvendel bezorgde. Toen Sebastiaan de Lange, admiraal van Veere, was gesneuveld, volgde De Rijk hem op en bestreed, nu vooral te water, de Spanjaarden onder Mondragon. Was aanwezig bij het beleg van Zierikzee en kreeg daar hooglopende ruzie met de strijdlustige dominee Modet over de verdeling van goederen der Middelburgse abdij, terwijl het beleg van Middelburg nog in volle gang was! Modet vond dat die goederen de hervormde kerk moesten toevallen, De Rijk eiste dat de opbrengst voor de strijd zou worden gebruikt. Prins Willem moest erbij komen om de ruzie te beslechten: hij haalde Modet uit Zierikzee weg en benoemde hem tot zijn hofprediker. Ook De Rijk trok verder, maar viel bij Tholen in Spaanse handen. Na zeven maanden in kerkers te hebben doorgebracht werd hij met Marnix en enkele anderen uitgewisseld tegen Mondragon. Zijn rol is dan uitgespeeld. De Rijk was gehuwd met Margaretha Hooft, een volle nicht van Cornelisz. Pieter Hooft, burgemeester van Amsterdam en vader van de geschiedschrijver Pieter Cornelisz. Hooft. Deze besteedt nogal wat aandacht aan dit verre familielid en daarom vinden wij zijn heldendaden minder of meer uitvoerig vermeld bij alle historici na hem.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A. Teunis