Jacob Jorissen Barselis

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacob Jorissen Barselis
Hagepreek.jpg
Hagenpreek, illustratie uit: de schaliedekker een roman van Ysbrand Jacobsz. (Utrecht, 1980).
Geboren 16de eeuw ?
Overleden 16de eeuw ?
Beroep wever en predikant
VIAF [1]

Jorissen Barselis was reeds in 1563 of 1564 hervormd predikant. Vermoedelijk dezelfde als Jacob Jorisz. Baselis (Baselius), predikant in onder meer Vlissingen (1574-1579) en te Bergen op Zoom (1585-1589). Mogelijk mag hij tevens worden vereenzelvigd met de Vlaamse Jacob Bazelis, die in 1563 lid was van de vluchtelingengemeente van Sandwich. Barselis hield als eerste op Schouwen op 7 juli 1566 bij Noordgouwe een hagepreek. Een voorgenomen prediking binnen Zierikzee werd door het stadsbestuur verijdeld (11 augustus 1566). Jorissen Barselis werd in 1568 uit Zierikzee verbannen. Waar hij vervolgens heeft gewoond is niet duidelijk, maar kort nadat Zierikzee op 8 augustus 1572 naar de zijde van Willem van Oranje was overgegaan, dook hij weer op in de stad; uit niets echter blijkt dat hij er ook als predikant is bevestigd. Het laatst wordt van hem melding gemaakt als hij begin oktober 1572 van Petrus Dathenus, adviseur van Oranje, opdracht krijgt de kerken van Zierikzee en omliggende dorpen van hun kostbaarheden 'te reinigen' teneinde het krijgsvolk het plunderen te beletten en een organisatie tot beheer der kerkelijke goederen op Schouwen op te zetten.

Tekst uit de oude Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-L. Hageman, herz. Peter Sijnke (2011).

Literatuur

-Van der Aa, Biografisch woordenboek II.

-C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) (Goes 1996).