Jacob Jacobsz. van Geel/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(1585/86-na 1638). Schilder. Werd in 1615 bestuurslid van het St.-Lucasgilde te Middelburg. In 1626 vertrok hij naar Delft, daarna wordt hij tot 1634 in Dordrecht vermeld. Het moet een kleurrijke figuur geweest zijn; meermalen kwam hij in moeilijkheden door schulden en voortdurende ruzies met zijn vrouw. Ook als schilder neemt hij een aparte plaats in. Zijn landschappen berusten op de Vlaamse traditie van Jan Brueghel en Coninxloo maar vallen op door de romantische bizarre boomgroepen, wijde verschieten en soms een onheilspellende eenzame atmosfeer, die af en toe aan Hercules Seghers doet denken.