Jacob Baselius

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacob Baselius
250px
'
Geboren 8 december 1623 Bergen op Zoom
Overleden februari 1661 Kerkwerve
Beroep predikant
VIAF [1]

Levensloop

Studeerde vermoedelijk op kosten van zijn geboorteplaats wijsbegeerte te Leiden (ingeschreven op 27 februari 1638) en verdedigde er op 18 juni 1644 zijn `Dissertatio de antichristo variisque ejus praecursoribus'. Door de classis van Tholen proponent verklaard op 4 oktober 1644, kreeg hij op 16 november 1646 een beroep naar Kerkwerve, waar hij zijn verdere leven als predikant werkzaam bleef. Prestaties

Volgens Melchior Leijdekker zou hij 'met oog, hand en pen' zijn leermeester Boxhorn hebben geassisteerd hij het vervaardigen van diens 'Nederlandsche Historiën' (Leiden 1644) waarvan Baselius' levenswerk: `Sulpidus Belgicus, sive historia religionis instauratae, corruptae et reformatae in Belgio et a Belgis a nato Christo ad annum 1500' (1656) zich in negatieve zin onderscheidt: het geheel is chaotisch en dermate subjectief geschreven dat het irriteert, doch het werd hooglijk geprezen en door Leijdekker vertaald als 'Historie van de christelijke godsdienst' en geplaatst achter zijn nieuwe uitgave van Boxhorn's 'Nederlandsche Historiën' (Utrecht 1700). Verder heeft hij op historisch gebied gepubliceerd: 'Nederlands merkwaardigste Gebeurtenissen sedert het jaar 1000 tot Keizer Karel V' (Amsterdam 1753, 2 dln.) en mogelijk ook een 'Berigt aangaande de Bulle van Clemens de VIII' en `Van het onderhouden der Armen'. Als dichter bestaat er van hem in handschrift 'Jac. Baselii Poemata vario tempore ab eo conscripta 1638-1661' en het gedrukte stuk: `De bruyloft van den deughdrijcken Perdiccas en de eerbare Menace, waarin de begonnen vrijagie van Salis en Rasa' (Leiden 1642), benevens een Collegium poeticum belgico-latinum.

Werken

-Poemata vario tempore ab ipso conscripta et in IV partes divisa; I Mixta latina, II Sacra, III Prophane, IV Versa (Leyden, 1642).

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

-Nagtglas, Levensberichten.

-Van der Baan, Kerkwerve, 9, 10.

-N.N.B.W. III.