Jack Asselbergs

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jack Asselbergs
Jack Asselbergs2.jpg
Bezoek koningin Beatrix aan Sluis, links burgemeester J.J.P.M. Asselbergs, rechts Commissaris der Koningin dr. C. Boertien, 2-7-1985. Foto: ZB/Beeldbank Zeeland, O. de Milliano, rec.nr. 79749.
Geboren 30 december 1946 Bergen op Zoom
Beroep Burgemeester van Sluis, Zierikzee en Schouwen-Duiveland
VIAF Jack Asselbergs

Biografie

Achtergrond

Jack Asselbergs groeide kort na de oorlog op in Bergen op Zoom. Na zijn middelbare school (gymnasium) volgde hij een rechtenstudie aan de universiteit van Leiden. Tijdens zijn studie deed hij als stagiair enige tijd onderzoek naar de verantwoordingsplicht van gedeputeerden van Zeeland. Na zijn afstuderen trad hij in 1972 in dienst bij de Provincie Zeeland. Eerst als medewerker op de afdeling milieu, daarna als referendaris op het bureau van het kabinet van de commissaris van de koningin in Zeeland.

VVD

Jack Asselbergs was met zijn vrouw en kind (later twee kinderen) woonachtig in Serooskerke (W.) en fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Veere. Tevens was hij voor de VVD lid van de partijraad, vicevoorzitter van de Zeeuwse Kamercentrale van de VVD en voorzitter van de statencentrale van de VVD in Middelburg.

Burgemeesterschappen

Per 1 januari 1981 werd Jack Asselbergs benoemd tot burgemeester van Sluis. In deze Zeeuws-Vlaamse grensgemeente bleef hij zes jaar lang de eerste burger. Per 15 maart 1985 werd Asselbergs ook aangesteld als waarnemend (interim) burgemeester van buurgemeente Aardenburg. In deze gemeente was in de periode daarvoor een ruzieachtige sfeer ontstaan. Dit leidde onder andere tot het ontslag van burgemeester [W. Lockefeer]. Jack Asselbergs werd door velen gezien als een verzoener en bruggenbouwer die de partijen weer met elkaar in gesprek kon brengen. Deze missie slaagde en op 1 mei 1986 werd in Aardenburg een nieuwe burgemeester aangesteld, mr. E.J. Jongmans.

Op 16 januari 1987 werd Asselbergs burgemeester van Zierikzee en volgde daar Th. H. de Meester op, die gebruik maakte van de VUT-regeling. Tijdens zijn verblijf in Zierikzee woonde het gezin Asselbergs in het Poorthuis aan de Noordhavenpoort 2. Na zijn burgemeesterschap van Zierikzee werd Asselbergs na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1997 de burgemeester van de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland. Uit vijftien kandidaten koos de vertrouwenscommissie unaniem voor de oude burgemeester van Zierikzee. Door de commissie werd vooral Asselbergs vermogen genoemd om cultuurverschillen te overbruggen en bestuurlijke problemen te begeleiden. In zijn nieuwe rol als burgemeester voor geheel Schouwen-Duiveland stond Asselbergs voor de uitdaging van zes verschillende gemeenten een soepel werkende bestuurlijke eenheid te maken. Dat lukte, maar zeker niet direct. Een ander heikel onderwerp tijdens zijn tweede zittingstermijn betrof de affaire Korte Nobelstraat in 2004, waar de geschatte kosten van archeologisch onderzoek, begroot op 52 duizend euro, explodeerden tot 650 duizend euro. De affaire kostte enkele wethouders de kop, maar schaadde de positie van burgemeester Asselbergs uiteindelijk niet.

Moeilijke periode: ziekte en bedreigingen

In 2005 werd Jack Asselbergs getroffen door een zeldzame vorm van kanker. Een ander negatief incident was ook het feit dat Asselbergs in 2007 politiebeveiliging kreeg vanwege ernstige bedreigingen.[1] Aanleiding was overigens het weigeren van een horecavergunning aan een campinghouder in Bruinisse, die de burgemeester vervolgens met de dood bedreigde. Asselbergs werd in deze periode zelfs gedwongen enige tijd onder te duiken, onder andere in het buitenland. Op 1 januari 2009 kwam er een eind aan het burgemeesterschap van Jack Asselbergs. Op eigen verzoek ging hij met vervroegd pensioen en maakte gebruik van de FPU-regeling (flexibel pensioen en uittreden).

Verdiensten als burgemeester

Jack Asselbergs stond overal bekend als een boven de partijen staande bruggenbouwer en burgervader. Met zijn aimabele optreden en voorkomen wist hij uiteenlopende partijen te verbinden en polarisering te voorkomen. Concrete ‘successen’ behaalde hij onder andere in Sluis, waar hij het imago van ‘sexstad’ (verwijzend naar de vele seksshops in die gemeente) wist om te buigen. Op Schouwen-Duiveland leidde hij de herindeling in goede banen en lukte het onder andere de jongerenoverlast in Renesse te verminderen.

Kamerheer

Op 1 maart 2009 werd Jack Asselbergs benoemd tot nieuwe kamerheer van de koningin in Zeeland. Hij volgde daarmee Kees Kostense uit Biervliet op, die de functie negen jaar had vervuld. Het kamerheerschap is vooral een zeer eervolle, protocollaire, onbezoldigde functie, die iemand tot zijn zeventigste kan vervullen. Zij begeleiden het staatshoofd bij streekbezoeken en ontvangen gasten in het paleis. Ook na de troonsopvolging van koningin Beatrix door koning Willem-Alexander bleef Jack Asselbergs kamerheer. Hij vervulde de functie tot 2019.[2]

Belangrijkste nevenfuncties

 • Voorzitter Zeeuwse Culturele Raad
 • Voorzitter Stichting Stimulering Werkgelegenheid Zeeland-Noord
 • Voorzitter Zeeuwse Monumentenwacht
 • Voorzitter Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland
 • Voorzitter Stichting Ziekenomroep Nomen Nescio
 • Voorzitter Stichting Steunfonds Zeeuwse Musea
 • Voorzitter Zeeuwse Vereniging van kleine kernen
 • Vicevoorzitter Stichting voor Volksgezondheid, Maatschappelijke Ontwikkeling en Cultuur (VMC)
 • Vicevoorzitter Anjerfonds Zeeland
 • Vicevoorzitter Raad van toezicht Stichting Oosterscheldeziekenhuizen
 • Lid Raad van de Volksgezondheid in Zeeland
 • Lid raad van commissarissen Delta Nutsbedrijven
 • Zeeuws vertegenwoordiger Landelijk Genootschap van Burgemeesters

Prijzen/eretekens

 • Gelukstrofee (wisselbeker naar naamgeefster Ria Geluk), juli 2002, ontvangen van ZOC-Actief voor degene die Zierikzee het beste heeft gepromoot
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 2007, vanwege het grote aantal bestuurlijke en andere nevenfuncties die hij vervulde

Trivia

Jack Asselbergs was getrouwd met Elly Asselbergs-Bueno de Mesquita; vader van zoon Floris en dochter Celine. Elly Asselbergs-Bueno de Mesquita was een bekend kunstenares, die reglmatig exposeerde. Na een scheiding trouwde Jack Asselbergs in 2017 voor de tweede keer.

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2023

Noten