Isaac Hurgronje/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Vlissingen 4 febr. 1652 - 's-Gravenhage 10 sept. 1706). Maakte, in dienst van de kooplieden Lampsins, door zijn schranderheid snel carrière in de toen florerende commissievaart, waarin hij weldra als zelfstandig koopman optrad. Hij verwierf zodoende veel afgunst, welke hij op humoristische wijze beantwoordde, getuige zijn Sedigh debat (1704) n.a.v. een aanval van J. Ghijseling. Hij was raad, schepen en burgemeester van Vlissingen en als bewindhebber van de Oostindische Compagnie vendumeester ter admiraliteit.