Isaac Clement

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Isaac Clement
Clement FransekerkNorwich.jpg
De Franse kerk te Norwich waar Isaac Clement enige tijd preekte, bron: Norwich-churches.org
Geboren 1632 Middelburg
Overleden 1666 Vlissingen
Beroep predikant
VIAF [1]

Biografie

Isaac Clement bezocht in zijn geboorteplaats de Latijnse School, waarna hij zich als student theologie liet inschrijven te Utrecht (1650), en later te Leiden (7 april 1654). Als predikant van de Franse gemeente te Norwich werd hij in augustus 1656 afgevaardigd naar het colloquium der Waalse kerken te Londen. Op 29 april 1657 vertrok hij naar Zeeland, vanwaar hij 27 juni daaraanvolgend een schrijven deed uitgaan, dat zijn ouders zijn terugkeer naar Norwich beletten. 1 Augustus 1658 werd hij naar Serooskerke beroepen, in december 1660 naar Vlissingen als zevende predikant. Te Vlissingen werd hij, getuige de classicale akten van 9 december 1666, volstrekt onbekwaam bevonden, maar hij weigerde emeritaat aan te vragen (hij was toen 34 jaar). Kort daarop overleed hij.

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Moens, The Walloons.
  • Voegler, Middelburgsch gymnasium.
  • N.N.B.W. I.
  • Nagtglas, Levensberichten.