Isaac Abrahamsen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Isaac Abrahamsen
250px
'
Geboren 15 augustus 1663 Vlissingen
Overleden 9 oktober 1714 Vlissingen
Beroep Predikant en ziekentrooster
VIAF [1]

Levensloop

Naast de predikanten heeft de gereformeerde kerk in Zeeland in de 17de en 18de eeuw in de steden een tamelijk groot aantal ziekentroosters of krankenbezoekers gekend. Ze kregen een zekere kerkelijke opleiding en werden in de grotere gemeenten aangesteld of meegestuurd met de schepen over de wereldzeeën. Ook werd wel een deel van de catechese aan hen toevertrouwd. Soms werden zij later predikant in kleine gemeenten. Isaac Abrahamsen is bekend geworden door hetgeen er na zijn dood van hem is uitgegeven: Zions Hallelujah! (drie deeltjes geestelijke liederen op bekende wijzen, waarmee hij trachtte de volkszang te verbeteren). Deze boekjes zijn opgedragen aan ‘alle zang-lievende Zionisten’. Ze hebben zeker vier herdrukken beleefd. Voorts is van hem bekend het Kronyk-Register van de voornaamste Kerkelyke en Wereldlyke Geschiedenissen. Uit het voorwoord 'aan de oudheidlievenden' blijkt dat hij in ieder geval Hebreeuws kende en dat hij zijn stof verzameld heeft uit het werk van een groot aantal met name genoemde schrijvers wier deskundigheid hij vertrouwde. Dit boekje wordt besloten met een beknopte kroniek van de zes stemmende Zeeuwse steden.

Bibliografie

Auteur

-S.J.M. Hulsbergen

Literatuur

-De la Rue, Geletterd Zeeland.

-Nagtglas, Levensberichten.

-Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.