Illustere School

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Illustere School

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Deze werd in 1611 te Middelburg opgericht als theologische school (Gomarus was de hoogleraar), maar zij ging spoedig te gronde. Zij herrees in 1650, vooral op instigatie van de medicus-regent Jacob van Lansbergen. Nicolaas Blancardus doceerde er de medische vakken. Ook deze school had geen succes. Een derde poging, in 1676 door de theoloog-medicus J. de Mey ondernomen, mislukte eveneens. In de 2e helft van de 18e eeuw lukte het wel. De voornaamste docenten in de geneeskunde waren A. van Solingen, Gerard en Paulus de Wind en J.P. Fokker. Over de opheffing van de school is niets bekend (zie verder onderwijs).


AUTEUR

A.M. Lauret


LITERATUUR

Unger, Tentoonstelling Genees- en Natuurkunde. Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde, 191-199.