Hyacint

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hyacint

Hyacint (Hyacinthus orientalis)

Aantal plantensoorten, behorend tot de familie der lelieachtigen, die als sierplant gekweekt worden, maar die ook in sommige bossen en op buitenplaatsen voorkomen. Oorspronkelijk zijn zij daar vrijwel steeds aangeplant.

Wilde hyacint (Scilla nón-scripta)

Alleen de wilde hyacint is in Nederland in de binnenduinrand mogelijk inheems. Dit geldt waarschijnlijk echter niet voor de Zeeuwse standplaatsen. Deze soort heeft smalle langwerpige grasgroene bladeren en een ijle tros met een beperkt aantal klokvormige blauwe bloemen. De wilde hyacint komt vrij algemeen voor op de Zeeuwse buitenplaatsen en landgoederen. Andere standplaatsen waar deze soort zich spontaan handhaaft ontbreken.

Sterhyacint (Scilla bifólico)-Sterhyacint (Scilla bifólico)

Minder algemeen zijn de sterhyacint en de oosterse sterhyacint. Deze soorten hebben meer uitstaande stervormige bloemen en zijn doorgaans wat kleiner. Landelijk bezien zijn zij op slechts een beperkt aantal plaatsen verwilderd. De vindplaatsen op Walcheren, onder andere in de bossen tussen Oranjezon en Domburg, nemen daaronder een belangrijke plaats in.

Blauwe druifjes (Liziscari botryoides)

Een andere soort zijn de blauwe druifjes. Deze hebben een meer gesloten bolvormig bloemdek. Ook de blauwe druifjes komen op landgoederen verwilderd voor. Zij zijn echter niet algemeen.

Auteur

-A.M.M. van Haperen