Hugo van Baerland

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hugo van Baerland
Beroep Edele
VIAF [1]

Biograaf

Van deze telg uit een oud adellijk Zeeuws geslacht is niet meer bekend dan dat Melis Stoke hem in zijn Rijmkroniek noemt als een van de edelen die zich door Jan van Kuik lieten winnen voor een poging graaf Floris V te ontvoeren, een poging die uitliep op moord. Hugo van Baerland werd wegens dit feit in Dordrecht geradbraakt of, zoals Melis Stoke het zegt: ien van Dordrecht wordt ghegeven Hughe van Barlant, de sijn leven, Tordrecht liet op enen rade.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A. Teunis

Literatuur

  • Stoke, Rijmkroniek.