Houtsnip

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Houtsnip
Houtsnip, bron: Ronald Slabke, Wikimedia

Houtsnip (Scólopax rusticola)

Vrij grote roodbruine vogel met lange rechte snavel en lange, ronde vleugels. Familie van de watersnip. Baltsend mannetje vliegt in de schemering rond met langzame vleugelslagen en roept dan een sissend 'tsiet' en een laag 'k worr'. Leeft verder verborgen in bossen. In Zeeland zeldzame broedvogel van de duinen van Schouwen en in de bossen bij Clinge, vroeger misschien ook in de duinen van Walcheren. Regelmatige doortrekker en wintergast van allerlei soorten bossen, parken, houtwallen, heggen en dergelijke. De houtsnip wordt in Nederland (helaas) nog steeds bejaagd.

Auteur

-P.L. Meininger