Hoornbloem

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoornbloem

Hoornbloem (Cerástium)

Eenjarige of verblijvende kruidachtige plant met langwerpige, tegenoverstaande blaadjes en doorgaans kleine witte bloempjes. Lijkt op muur, maar heeft vijf in plaats van drie stijlen en is sterker behaard. In Zeeland komen vier soorten regelmatig voor.

Gewone hoornbloem (Cerástium holosteoídes)

Het meest algemeen is de gewone hoornbloem. Dit is een overblijvende plant met kleine witte bloempjes. Deze soort komt overal in wegbermen, graslanden, dijkhellingen en dergelijke voor.

Akkerhoornbloem (Cerástium arvénse)

De tweede overblijvende soort is de akkerhoornbloem, die echter veel grotere bloemen heeft dan de vorige. Deze soort is sterk aan droge zandige omstandigheden gebonden. In Zeeland vindt men haar vooral in droge duingraslanden en op enkele zandige dijken. In het poldergebied is zij echter zeldzaam. Twee tuinplanten, die sterk op de akkerhoornbloem gelijken zijn de viltige hoornbloemen (Cerástium tomentósum) en (Cerástium biehersteinii). Deze zijn echter sterk viltig behaard.

Kluwenhoornbloem (Cerástium glomerátum)

De drie overige Zeeuwse soorten zijn alle éénjarig. De meest algemene hiervan is de kluwenhoornbloem. Deze lijkt op de gewone hoornbloem, is echter kleiner en geler van kleur en heeft de bloemen in een kluwentje boven aan de stengel. In Zeeland overal algemeen in wegbermen, op ruderale plaatsen en intensief beweide graslanden.

Zandhoornbloem (Cerástium semidecándrum)

Nog kleiner is de zandhoornbloem, die vrijwel alleen op droge zandgronden in de duinen en op zandige dijken voorkomt. Is daar zeer algemeen, maar komt daarbuiten vrij weinig voor.

Kleine hoornbloem (Cerástium diffásum)

De kleine hoornbloem lijkt sterk op de zandhoornbloem en komt slechts op een beperkt aantal plaatsen in de duinen voor.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven A.M.M. van Haperen