Hoornblad

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoornblad
Ongedoornd hoornblad, bron: Stefan Lefnaer, Wikimedia

Hoornblad (Cerathophyllum)

Geslacht van ondergedoken waterplanten met fijne gaffelvormige bladeren. In Nederland komen twee soorten voor: het ongedoornd hoornblad en het gedoornd hoornblad.

Gedoornd hoornblad (Cerathophyllum demersum)

Het gedoornd hoornblad met één- of tweevoudig gegaffelde slippen met stekelige tandjes, komt op vele plaatsen in Nederland vrij algemeen voor in helder water. In Zeeland is het echter zeldzaam en komt op slechts een beperkt aantal plaatsen voor.

Ongedoornd hoornblad (Cerathophyllum submérsum)

Het ongedoornd hoornblad heeft drievoudig gegaffelde bladeren met zwak getande slippen. Deze waterplant is in Nederland zeldzaam en grotendeels beperkt tot het kustgebied. In Zeeland is het ongedoornd hoornblad echter vrij algemeen in zoete drinkputten, die 's zomers niet droogvallen. Het komt plaatselijk ook voor in heldere poldersloten.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven A.M.M. van Haperen

Literatuur

Clason, Ceratophvllum, 9-12. C. den Hartog, Waterplantengemeenschappen, 155-164.