Hollepolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hollepolder

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Polder in de gemeente Borsele; opgenomen in het Waterschap de Brede Watering van Zuid-Beveland (opgericht 1959), thans Waterschap Noord- en Zuid-Beveland; oppervlakte ca. 59 ha; hoogteligging gemiddeld 0,8 m +N.A.P. De afwatering geschiedt via het gemaal Hellewoud in de Ellewoutsdijkpolder. Deze Zwakepolder, die ook bekend is onder de naam Oud-Borsselepolder, werd tussen ca. 1325 en 1415 bedijkt ten westen van de Driewegenpolder. Hij heeft behoord tot de heerlijkheid en de voormalige gemeente Borssele. Tot 1959 maakte hij deel uit van het waterschap Ovezande Oud-Ovezandpolder).


AUTEUR

J. Kuipers


LITERATUUR

C. Dekker, Zuid-Beveland. Wilderom, Tussen afsluitdammen HL J.P.B. Zuurdeeg, Breede watering, Ovezande.