Hoefblad

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoefblad

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Twee plantensoorten, die behoren tot verschillende geslachten: groot hoefblad en klein hoefblad. Beide soorten bloeien vóór dat het blad verschijnt. De bladeren zijn groot van omvang, staan dicht opeen en kunnen tezamen vele vierkante meters bedekken. Het groot hoefblad (Petasdes hybridus) komt in Zeeland slechts op enkele plaatsen voor en is dan vaak nog aangeplant en/of verwilderd. In het rivierengebied vrij algemeen.

Het klein hoefblad (Tussilágo fárfara;W.: dokken, dokkeblaren, weversblaeren,

oefstekel, Th.: oefblad, oekblad) is een in geheel Zeeland algemeen voorkomende plant. Men vindt deze vooral op akkers, in taluds van pas gegraven sloten en in nieuwe wegbermen. Zij is een zeer gevreesd akkeronkruid, omdat deze plant zich met haar uitgestrekt wortelstelsel langdurig kan handhaven en zich ook vegetatief weet voort te planten.


AUTEUR

K.F. Vaas, herschreven A.M.M. van Haperen


LITERATUUR

Bakker, Oecologie Klein Hoefblad.


AFBEELDING

Hoefblad, een akkeronkruid, in bloei.