Hermanus Markus Stoppelenburg

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hermanus Markus Stoppelenburg
Geboren 24 augustus 1909 's Gravenhage
Overleden 29 augustus 1981 Goes
Beroep Rijksklerk bij de belastingen: boekhouder en corrector
VIAF Hermanus Markus Stoppelenburg

Biografie

Rijksklerk bij de belastingen: boekhouder en corrector bij een uitgeverij. Had grote belangstelling voor de kerkelijke historie van Nederland en vooral voor de kerken die uit de Afscheiding zijn ontstaan. Daarover had hij een uniek boekenbezit verzameld dat na zijn overlijden grotendeels is ondergebracht in de bibliotheek van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. In 1950 stichtte hij 'Gomarus, vereniging ter bevordering van uitgaven en verspreiding van geschriften van Dordts Gereformeerde strekking'. In de Saambinder, het blad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, verschenen van hem verscheidene biografieën van predikanten die de Afscheiding waren toegedaan. Hij richtte het kwartaalblad Kerkhistorische Kroniek op, dat van 1964-1973 verscheen en waarin veel gegevens over de historie van de afgescheiden kerken in Zeeland te vinden zijn. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te St.-Jan ten Heere-Aagtekerke (en in verband daarmee van andere op Walcheren) verscheen in 'Uit de dagen van Ouds'. Hij werkte mee aan Van Alphens Kerkelijk Handboek en aan de Encyclopedie van Zeeland.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

S.J.M. Hulsbergen