Herman Arend Ferguson

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Herman Arend Ferguson
HA Ferguson.jpg
Herman Arend Ferguson was nauw betrokken bij de afsluiting van het Veerse Gat. Dit was de eerste keer in de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis, dat gebruik werd gemaakt van doorlaatcaissons. Foto: C. Kotvis, 3-11-1960. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 9223
Geboren 25 februari 1911 Voorburg (Z-H)
Overleden 10 april 1997 Delft
Beroep hoofd Deltadienst Rijkswaterstaat
VIAF Herman Arend Ferguson

Biografie

Oud-hoofd Deltadienst Rijkswaterstaat (1969-1976). Studeerde te Delft en begon en voltooide hierna een loopbaan geheel binnen Rijkswaterstaat, waar hij bij verschillende Zeeuwse waterstaatkundige werken betrokken was. In 1939 aangesteld bij de studiedienst van de Directie Benedenrivieren, was hij vanaf 1945 werkzaam bij de Dienst Droogmaking Walcheren; vanaf 1946 hoofd van de studiedienst Zeeland en in 1955 betrokken bij de oprichting van de Deltadienst, waarna hij hoofd van de Waterloopkundige afdeling van deze dienst werd. In 1960 benoemd tot hoofd van het Waterstaatsarrondissement Rotterdam, werd hij later Hoofdingenieur-directeur van de Directie Benedenrivieren en van 1969 tot 1976 vervulde hij dezelfde functie bij de Deltadienst. Bij deze 'afdeling’ van RWS richtte hij de dienst Milieu en Inrichting (in Middelburg) op.

In zijn loopbaan is Ferguson betrokken geweest bij de volgende 'Zeeuwse' projecten: Waterloopkundige problemen in de Zeeuwse stromen, met name de Westerschelde; sluiting van de dijkgaten ten gevolge van het geallieerde bombardement op Walcheren; dijkherstel bij Kruiningen, ten gevolge van de ramp van 1953; en voorbereiding van de afsluiting van het Veerse Gat (dit was de eerste keer in de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis, dat gebruik werd gemaakt van doorlaatcaissons). Hij was een voorstander van de aanleg van stormvloedkeringen, niet alleen in de Oosterschelde, maar ook in Westerschelde en Nieuwe Waterweg. In 1987 werd hem door de Technische Universiteit Delft een eredoctoraat verleend vanwege zijn grote betrokkenheid bij en invloed op de vormgeving en totstandkoming van het Deltaplan.

Hij schreef diverse artikelen op zijn vakgebied en de boeken ‘Deltavisie: een terugblik op 40 jaar natte waterbouw in Zuidwest-Nederland’ (1988) en ‘Dialoog met de Noordzee: 2.000 jaar deltawerken’ (1991).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

F. van Noordwijk, herz. Peter Sijnke (2011).

Literatuur

  • Herman Arend Ferguson [Documentatiemap], Zeeuwse Bibliotheek.