Hennequin, Familie Van Geneesheren En Apothekers.

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hennequin, Familie Van Geneesheren En Apothekers.
Villa Elderschans; in 1885 gebouwd door mr. Pieter Hennequin die van 1888-1907 burgemeester van Aardenburg was (van 1878-1907 was hij [ook] burgemeester van Sint Kruis), ansichtkaart, A. van Overbeeke, ca. 1905, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 267, Kaartnummer 00012, 75069

Familie van geneesheren en apothekers.

Deze familie, stammend uit Vlaanderen of Frankrijk, vestigde zich rond 1700 te Sluis. In een familiegraf op de Krabbeschans liggen 43 telgen begraven.

Belangrijkste personen

Philip, J. (Sluis? - ? ca. 1848) promoveerde te Leiden in 1804 op ‘Positiones’. Hij was rijk, ongetrouwd en milddadig. Hoewel hij lid was van de Provinciale Geneeskundige Commissie, stelde hij als practicus weinig voor. Hij liet een grote bibliotheek na.

Henrikus Marinus (Sluis 13 juli 1840-? 1904) studeerde aan de Middelburgse Klinische School, waar hij in 1863 in de drie vakken werd bevorderd. Hij was een uitstekend student en huwde met de dochter van J.J. Priester, de bekende prosector. Hij vestigde zich te Middelburg in het geboortehuis van dr. Jan Cornelis de Man, maar vertrok spoedig naar Sluis, waar hij tot zijn dood practizeerde. Hij was zeer gezien en bewoonde een prachtig huis. Hij had evenwel te kampen met concurrentie van Brugse doctoren.

Jan Jacob (Voorburg 1902 - Goes 9 maart 1950) studeerde te Leiden, vestigde zich te Rotterdam, maakte twee reizen naar Oost Indië, specialiseerde zich te Groningen tot oogarts en vestigde zich in 1934 te Goes.

Willem Pieter Vincent (Sluis 12 februari 1823- Sluis 11 september 1881) werd op 10 juli 1843 als apotheker bevorderd te Middelburg en vestigde zich enige tijd later op de Markt te Sluis.

Een niet medisch georiënteerd lid van de familie is Pieter (Sluis 1 februari 1765 -Utrecht 10 mei 1826), die zich als eerste luitenant-ingenieur onderscheidde bij het beleg van zijn geboorteplaats. Hij klom op tot generaal-majoor der genie en directeur van de 3e directie der fortificatiën. Werd in die functie ten onrechte beschuldigd van het aannemen van steekpenningen, hetgeen een schaduw wierp op zijn carrière.

Auteur

A.M. Lauret, herz. Peter Sijnke (2011).

Literatuur

  • Fokker en De Man, Zeeuwsche medici.
  • De Man, Geneeskundige school II.

Externe links